Voor- en vroegschoolse educatie bij de Vrolijke Vis

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methode bij kinderopvang de Vrolijke Vis

Kinderopvang De Vrolijke Vis werkt met de ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ (VVE) methode Uk & Puk, wat dus een totaalprogramma is. Hierbij is het stimuleren van de brede ontwikkeling van de kinderen het doel. Dit programma bestaat namelijk uit elf verschillende thema’s, opgebouwd uit verschillende activiteiten. Deze activiteiten zorgen vervolgens voor de verbetering van de spraak- en taalvaardigheden, de sociale- en emotionele vaardigheden en de motorische- en zintuiglijke vaardigheden van de kinderen.

Activiteiten bij de Vrolijke Vis

De activiteiten die we inzetten zijn afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Bij kinderopvang De Vrolijke Vis is de ontwikkeling van de kinderen dus de focus en deze wordt door middel van de VVE-methode gestimuleerd. Bovendien zijn een groot deel van onze pedagogische medewerkers gecertificeerd in de VVE-methode.

Taalontwikkeling bij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De taalontwikkeling vormt een belangrijke basis voor het kind om zich ook op andere gebieden goed te kunnen ontwikkeling. Denk hierbij aan het leren schrijven, rekenen, evenals het uiten van emoties. Door middel van een extra taalstimulering op jonge leeftijd kan een mogelijke taalachterstand op latere leeftijd worden voorkomen.

Hele lieve medewerkers

Olivia vind het echt heerlijk bij de Vis. De medewerkers zijn heel lief en eigenlijk wilt ze er wonen. De overdracht is altijd goed. Ze nemen de tijd voor je bij brengen en halen.

Anja de Groot