Missie

Elk kind verdient een goede en gezonde start. Kinderopvang De Vrolijke Vis heeft zichzelf als doel gesteld het kind een zo gezond mogelijke start te geven en zo een basis te leggen voor een gezonde leefstijl. Wij zijn van mening dat het makkelijk is om vanaf jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. Daarbij presteren gezonden kinderen op latere leeftijd ook beter blijkt uit onderzoek!

De basis leggen voor een gezonde leefstijl doen wij onder andere door gezonde voeding, waar mogelijk biologisch. Veel bewegen, veel buiten zijn en daarnaast een stimulans te geven aan de ontwikkeling van het kind door te werken met een VVE programma. Hoewel gezonde kinderopvang een zeer belangrijk kernwaarde is van kindercentrum De Vrolijke Vis vinden wij het vooral ook van belang een liefdevolle omgeving te creëren waar kinderen zich veilig en gehoord voelen.

Zo hebben wij ervoor gekozen om te werken met zowel horizontale alsmede verticale groepen op het kinderdagverblijf zodat wij altijd kunnen aansluiten bij hetgeen wat past bij het kind en diens ouder. Voor de baby’s zal er in de toekomst een prachtige babygroep met een heerlijke babylounge waar er bijzondere aandacht is voor de allerjongste. De Missie van kinderopvang De Vrolijke Vis is; kinderen mogen vooral plezier beleven terwijl kinderopvang De Vrolijke Vis de basis legt voor een gezonde leefstijl en ontwikkeling.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven