Voorschoolse en vroegschoolse educatie bij de Vrolijke Vis Tilburg

VVE methode bij onze peuterspeelzaal Tilburg

De Vrolijke Vis werkt met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methode Uk & Puk. Het doel van VVE is het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. De VVE-methode Uk & puk is een totaalprogramma. Deze bestaat uit elf verschillende thema’s, opgebouwd uit verschillende activiteiten. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, de sociaal- emotionele vaardigheden en de motorische en zintuiglijke vaardigheden van de kinderen.

Activiteiten bij onze peuterspeelzaal in Tilburg zuid

De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Op peuterspeelzaal De Vrolijke Vis is de ontwikkeling van de baby’s onze focus en deze wordt middels de VVE-methode gestimuleerd. Een groot deel van onze pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd in de VVE-methode.

Taalontwikkeling bij VVE Tilburg

Het begrijpen van de Nederlandse taal is voor kinderen erg belangrijk. De taalontwikkeling vormt een belangrijke basis om zich ook op andere gebieden goed te kunnen ontwikkeling, zoals leren schrijven, rekenen of het uiten van emoties. Door extra taalstimulering op jonge leeftijd kan een mogelijke taalachterstand op latere leeftijd worden voorkomen.