Visie

Kinderopvang De Vrolijke Vis werkt met een visie. Deze visie ligt ten grondslag aan ons handelen die in ons pedagogisch beleidsplan worden beschreven. De manier waarop wij denken over opvoeden en kinderopvang wordt samengevat in onze visie. De visie is ten alle tijden het leidraad en uitgangspunt voor ons handelen. Onze visie luidt als volgt;

“Kinderopvang De Vrolijke Vis biedt een gezonde start voor u kind, waarbij zij mogen ontdekken, beleven, grenzen verleggen maar vooral plezier hebben!”

Vanuit de visie zijn er een aantal hoofdpijlers naar voren gekomen, waarop wij onze kinderopvang baseren. De pijlers zijn samen met onze visie de basis van het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen. Pijlers Kinderopvang De Vrolijke Vis:

  • Ontdekken , beleven, grenzen verleggen en plezier hebben! Bij Kinderopvang De Vrolijke Vis is het vooral leuk voor kinderen. Zij kunnen zich thuis voelen en komen graag bij ons spelen. De Vrolijke Vis is een plek waar ze kunnen ontdekken, nieuwe avonturen kunnen beleven en de eigen grenzen kunnen verleggen om zo elke keer wat nieuws te leren. Het allerbelangrijkste natuurlijk dat de kinderen zich veilig voelen en plezier maken.
  • Bewegen is gezond! Bewegen heeft meerdere doelen, zo stimuleert het de ontwikkeling van het lichaam (de fijne en grove motoriek) en de hersenen. Als je kinderen in hun eerste levensjaren aanleert om regelmatig te bewegen én dat bewegen leuk is, zullen zij daar in hun latere leven profijt van hebben. Kinderen uitdagen om te bewegen op een wijze die hen persoonlijk aanstaat is ons streven.
  • Buiten spelen is gezond! Voor kinderen is er niks heerlijker dan lekker buiten bezig zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten , zandtaartjes maken en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. Deze sociale binding zorgt voor een stevige basis voor de rest van hun leven.Het is aangetoond dat kinderen die veel buitenspelen en bewegen, beter zijn toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en botbreuken en herstellen sneller bij ziekte. Ook belangrijk: buitenspelen heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school en het houdt kinderen spelenderwijs in beweging.
  • Basis voor een gezonde voeding en eetgewoontes , één op de acht kinderen is momenteel te dik. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de kinderen maar ook voor het mentale welzijn. Kinderopvang De Vrolijke Vis wil kinderen graag een basis meegeven voor een gezonde leefstijl, waar naast bewegen , gezonde voeding en goede eetgewoontes worden meegegeven. Wij geloven in het gezegde: ‘jong geleerd is oud gedaan’! Door kinderen vanaf de start gezonde leef-en eetgewoontes mee te geven creëren wij een stevige basis voor een gezond leven!
  • In de toekomst zal gewerkt worden met voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), dit biedt kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij een gezonde overgang maken naar het basisonderwijs, waarbij wij streven voor een doorgaande leerlijn die ieder individuele kind ten goede komt.Kortom, gezondheid zit in het DNA van de organisatie! De Vrolijke Vis is de Gezondste kinderopvang van Tilburg in diverse facetten.