Peuterspeelzaal Tilburg

Bereken je netto bijdrage

Zoekt u een betrouwbare, veilige en leuke peuterspeelzaal? De Vrolijke Vis biedt een peuteropvang in Tilburg aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Peuters zijn hier 40 weken per jaar welkom om wekelijks twee dagdelen van 5,5 uur bij ons te komen spelen en leren. De Vrolijke Vis biedt een erkend VVE-programma aan (Voor- en Vroegschoolse Educatie) genaamd Uk & Puk en heeft pedagogisch opgeleide medewerkers in dienst om de kinderen goed te begeleiden.

Waarom naar de peuterspeelzaal?

De peuterspeelzaal is een belangrijke voorbereiding op de basisschool. Ze leren hier samen spelen met andere kindjes, delen, luisteren naar een leidster en vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen. De pedagogische medewerkers besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Kinderen met een VVE-indicatie van het consultatiebureau (indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) hebben wat extra ondersteuning nodig. Zij mogen gratis een extra dagdeel per week komen. Zo kan bijvoorbeeld een taalachterstand voorkomen worden voordat ze naar de basisschool gaan.

Overdracht naar de basisschool

Bij De Vrolijke Vis zorgen we voor een goede overdracht van het kind naar de basisschool, zodat het kind daar een goede start kan maken. We werken bijvoorbeeld samen met de basisscholen Don Sarto, De Alm en Panta Rei.

Wat kost de peuterspeelzaal in Tilburg?

U betaalt voor de peuteropvang in Tilburg een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u financiering vanuit de gemeente. Bereken hier eenvoudig uw netto eigen bijdrage.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag? De directeur van De Vrolijke Vis helpt u hier graag bij!

Peuterspeelzaal Tilburg Zuid

Bij peuterspeelzaal De Vrolijke Vis in Tilburg Zuid bieden we een Voorschools Educatieprogramma dat voldoet aan de landelijke eisen. Onze leidsters zijn opgeleid om uw peuter zo goed mogelijk te begeleiden in deze ontwikkelingsfase. We maken gebruik van het programma Uk & Puk. Met spelletjes en activiteiten worden daarmee verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Ook kinderen met een (taal)achterstand kunnen zo goed voorbereid worden op de basisschool. Op onze website vindt u meer informatie over onze visie en aanpak!

*Vanaf 1 januari 2018 is de term peuterspeelzaal ‘peuteropvang’ geworden. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij nog de term peuterspeelzaal.

Hele lieve medewerkers

Olivia vind het echt heerlijk bij de Vis. De medewerkers zijn heel lief en eigenlijk wilt ze er wonen. De overdracht is altijd goed. Ze nemen de tijd voor je bij brengen en halen.

Anja de Groot