Impact Subsidie Gemeente Tilburg

In 2022 ontving onze kinderopvang een subsidie van de gemeente Tilburg voor het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit geld helpt ons om het onderwijs voor jonge kinderen die extra steun nodig hebben, te verbeteren.

Dankzij deze subsidie konden we een extra medewerker inzetten op de peutergroep. Hierdoor konden onze juffen het aanbod van het VVE-programma effectiever inzetten, wat heeft bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit ervan. Dit komt de kinderen ten goede, omdat ze zo beter voorbereid zijn op de basisschool.

Onze medewerkers voeren ook regelmatig gesprekken met de ouders, een jeugdverpleegkundige en andere experts. Zo begrijpen we beter wat de kinderen nodig hebben en kunnen we ze effectiever helpen. Door deze aanvullende ondersteuning en vergaarde kennis kunnen we ons VVE-programma verbeteren.

We hebben veel geleerd in 2022. Goed contact met iedereen en extra begeleiding zijn heel belangrijk om ons programma te verbeteren. In de toekomst willen we op deze voet verdergaan, zodat we onze school en de lessen steeds kunnen verbeteren.

We zijn tevreden met de resultaten die de subsidie in 2022 heeft opgeleverd en kijken uit naar wat de toekomst brengt. We willen blijven leren en onze school en het VVE-programma steeds verder verbeteren.

Hele lieve medewerkers

Olivia vind het echt heerlijk bij de Vis. De medewerkers zijn heel lief en eigenlijk wilt ze er wonen. De overdracht is altijd goed. Ze nemen de tijd voor je bij brengen en halen.

Anja de Groot