Ruilen

Kinderdagopvang De Vrolijke Vis hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. Het kan echter voorkomen dat je op andere dan de vaste dagen opvang nodig hebt voor je kind. De Vrolijk Vis biedt deze mogelijkheid aan. Het is mogelijk om te ruilen binnen kinderopvang De Vrolijke Vis met ingang van 1 juli 2017, met inachtneming van de volgende regels:

  • Het is mogelijk om te ruilen. Dit mag twee weken voor en twee weken na de te ruilen datum.
  • Ziektedagen van geplaatste kinderen kunnen geruild worden voor een andere dag tot maximaal 4 weken na de ziektedatum.
  • Op nationale feestdagen is ruilen niet toegestaan.
  • Vaste opvangdagen die vallen in de grote vakantie of in de door de overheid vastgestelde schoolvakanties, kunnen uit het oogpunt van bezetting niet geruild worden. Uiteraard mag je binnen deze vakantieweken wel van vaste dag ruilen. In de herfstvakantie kan bijvoorbeeld de maandag geruild worden tegen de dinsdag.
  • Maximaal twee weken voor de gewenste ruildatum dient het ruilverzoek bij de planning te worden ingediend. Je krijgt zo snel mogelijk bericht over de planning of het ruilen wel of niet mogelijk is. Ook kan je het ruilverzoek via de App indienen.

Voor alles geldt:

  • Er zit geen maximum op het aantal dagen dat geruild mogen worden (m.u.v. de grote vakantie en de door de overheid vastgestelde vakanties).
  • Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ruilt, kan dit door de pedagogische medewerkers worden aangegeven.
  • Enkel als er voldoende plaats is op de groep is het mogelijk om te ruilen, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de groep opgevangen mogen worden, en op die manier de leidster-kind ratio niet overschreden wordt.
  • Mocht het gaan om een spoed aanvraag of zijn er onduidelijkheden horen wij graag via het e-mail adres .

Het ruilen is een service en geen recht.

Studiedagen:

Dit zijn door de basisschool vastgestelde dagen waarop de kinderen vrij zijn. Dit zijn géén vakantiedagen en vallen om deze reden buiten het contract voor naschoolse opvang. Wanneer je deze afneemt, worden studiedagen dan ook extra in rekening gebracht.

Hele lieve medewerkers

Olivia vind het echt heerlijk bij de Vis. De medewerkers zijn heel lief en eigenlijk wilt ze er wonen. De overdracht is altijd goed. Ze nemen de tijd voor je bij brengen en halen.

Anja de Groot