Klachtenbeleid

Kinderopvang De Vrolijke Vis wil een goede service aanbieden. Dat geldt ook in het geval wanneer ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent. Wanneer wij op de hoogte zijn kunnen we naar een goede oplossing zoeken of aan verbetering werken.

Voordat de opvang en begeleiding van een kind van start gaat, vinden er twee gesprekken plaats met de ouders: een kennismakingsgesprek en een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt met de ouders m.b.t. de wensen/behoeften van de ouders en hun kind. Ook worden ouders geïnformeerd over de voor hen relevante regels en procedures binnen De Vrolijke Vis. Ondanks goede informatie vooraf, afspraken over wensen, behoeften en regels, kunnen zaken anders gaan dan ouders willen of verwachten.

Geschillencommissie

Wij vinden het als kinderopvangorganisatie erg belangrijk dat als er klachten zijn, die meteen worden gemeld. De klachten zullen betrekking hebben op de organisatie wat betekent dat wij als organisatie degene zijn die er wat aan kunnen doen. We hopen dat ouders een klacht eerst bij ons neerleggen maar mocht een ouder dit niet willen dan kan een ouder ten alle tijden contact opnemen met de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Hele lieve medewerkers

Olivia vind het echt heerlijk bij de Vis. De medewerkers zijn heel lief en eigenlijk wilt ze er wonen. De overdracht is altijd goed. Ze nemen de tijd voor je bij brengen en halen.

Anja de Groot