Hygiëne- & Gezondheidsbeleid

Kinderopvang De Vrolijke Vis houdt zicht strikt aan de regels zoals die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. We volgen nauwkeurig de regelgeving op van de GGD en Brandweer om te kunnen voldoen aan hun opgestelde (kwaliteits)eisen. Om zowel het veiligheidsbeleid als het gezondheidsbeleid binnen ons kinderdagverblijf op een juiste wijze op te volgen en uit te voeren, zijn er verschillende protocollen en werkinstructies opgesteld. Op deze manier worden pedagogische medewerksters en overig personeel instaat gesteld om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid juist vorm te geven en uit te voeren op het gehele kinderdagverblijf.

GGD

Daarnaast worden er risico- inventarisatielijsten op gebied van veiligheid en gezondheid, uitgewerkt en bijgewerkt door de pedagogische medewerksters . De actielijsten die voortkomen uit deze risico- inventarisatielijsten, wordt door de locatiemanager uitgevoerd.De GGD- inspectie voert controle uit over deze risico-inventarisatielijsten. Naar aanleiding hiervan worden de veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden verder verbeterd.

Hygiënisch en vies

We maken als kinderdagverblijf wel een onderscheid als het gaat om hygiënisch en vies. We vinden dat kinderen vies mogen worden tijdens het spelen. Tijdens het knutselen en tijdens het buitenspelen kunnen de kleren van de kinderen namelijk vies worden. Het schoon houden van de kleren van de kinderen, kan tijdens het spelen de persoonlijke ontwikkeling belemmeren. Daarnaast vragen wij aan de ouders om hun de kinderen in niet al te nieuwe en dure kleren naar het kinderdagverblijf te brengen.
Door kinderen uit te nodigen tot het buitenspelen wordt niet alleen de lichaamsbeweging van de kinderen gestimuleerd, ook brengen zij tevens tijd door in de frisse buitenlucht. De groepen worden ook elke dag gecontroleerd op CO2-waarden, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de lucht in de groepsruimtes vers blijft en eventuele ziektekiemen niet blijven hangen.