Hygiëne- & Gezondheidsbeleid

Kinderopvang De Vrolijke Vis houdt zich strikt aan de regels die vastgesteld zijn in de wet over de Kinderopvang en de aanverwante regelgeving. We volgen nauwkeurig de regels van de GGD en de brandweer op om te kunnen voldoen aan hun opgelegde eisen. Om zowel het veiligheidsbeleid als het gezondheidsbeleid binnen ons kinderdagverblijf op een juiste wijze uit te voeren, zijn er verschillende protocollen en instructies opgesteld. Zo worden pedagogische medewerkers in staat gesteld om het beleid op een juiste manier vorm te geven en deze uit te voeren in het kinderdagverblijf.

GGD

Daarnaast worden er risico- inventarisatielijsten op gebied van veiligheid en gezondheid, uitgewerkt en bijgewerkt door de pedagogische medewerksters . De actielijsten die voortkomen uit deze risico- inventarisatielijsten, wordt door de locatiemanager uitgevoerd.De GGD- inspectie voert controle uit over deze risico-inventarisatielijsten. Naar aanleiding hiervan worden de veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden verder verbeterd.

Hygiënisch en vies

We maken als kinderdagverblijf wel een onderscheid als het gaat om hygiënisch en vies. We vinden dat kinderen vies mogen worden tijdens het spelen. Tijdens het knutselen en tijdens het buitenspelen kunnen de kleren van de kinderen namelijk vies worden. Het schoon houden van de kleren van de kinderen, kan tijdens het spelen de persoonlijke ontwikkeling belemmeren. Daarnaast vragen wij aan de ouders om hun de kinderen in niet al te nieuwe en dure kleren naar het kinderdagverblijf te brengen.
Door kinderen uit te nodigen tot het buitenspelen wordt niet alleen de lichaamsbeweging van de kinderen gestimuleerd, ook brengen zij tevens tijd door in de frisse buitenlucht. De groepen worden ook elke dag gecontroleerd op CO2-waarden, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de lucht in de groepsruimtes vers blijft en eventuele ziektekiemen niet blijven hangen.

Hele lieve medewerkers

Olivia vind het echt heerlijk bij de Vis. De medewerkers zijn heel lief en eigenlijk wilt ze er wonen. De overdracht is altijd goed. Ze nemen de tijd voor je bij brengen en halen.

Anja de Groot