Algemene voorwaarden

We vinden het belangrijk om heldere afspraken te maken met de ouders om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. De voorwaarden en afspraken van Kinderopvang De Vrolijke Vis zijn vastgelegd in de ‘algemene voorwaarden’ en ‘huisregels’ en worden toegepast op alle taken en diensten binnen de kinderopvang.

Klik hier om de Algemene voorwaarden te lezen