Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang De Vrolijke Vis werkt met een beleidsplan die geschreven is voor de ouders en de pedagogische medewerkers. Bovendien is deze gebaseerd op alle regels waar alle kinderdagverblijven aan dienen te voldoen voor een juiste aanpak te hanteren. Hierin staat vervolgens uitgebreid uitgelegd hoe we te werk gaan op ons kinderdagverblijf en welke invulling we geven aan de taken in het professioneel opvoeden. Denk hierbij aan de begeleiding en de bijhorende evaluatie van de kinderen.

Dit beleidsplan beschrijft de visie die gehanteerd word en de wijze waarop wij met kinderen omgaan. Het geeft een overzichtelijk beeld van onze werkwijze en de manier waarop wij vorm geven aan het dagprogramma van de opvang. Alle ouders krijgen op deze manier inzicht hoe De Vrolijke Vis vorm geeft aan de opvang. De pedagogische medewerkers hebben met dit beleidsplan een instrument in handen om hun pedagogisch handelen te toetsen en te verantwoorden.
Het pedagogisch beleidsplan is stand gekomen in samenspraak met professionals uit het werkveld. Ieder jaar wordt dit beleidsplan getoetst, geëvalueerd en bijgesteld op punten waarover in de loop der tijd nieuwe inzichten zijn ontstaan. We verwachten dat de inhoud een actuele beschrijving geeft van de dagelijkse praktijk. Het jaarlijkse onderzoek naar het welbevinden van kinderen die gebruik maken van het kinderopvang De Vrolijke Vis vormen hierbij een belangrijke rol. Ook het input van het team van pedagogische medewerkers vormt hierbij een belangrijke leidraad.

Hele lieve medewerkers

Olivia vind het echt heerlijk bij de Vis. De medewerkers zijn heel lief en eigenlijk wilt ze er wonen. De overdracht is altijd goed. Ze nemen de tijd voor je bij brengen en halen.

Anja de Groot