Wennen bij kinderopvang De Vrolijke Vis

Spannende tijd

Voor zowel ouders als kinderen kunnen de eerste dagen kinderopvang erg spannend zijn. De kinderen krijgen allemaal nieuwe prikkels binnen. Zij maken kennis met de nieuwe omgeving, geluiden, andere kinderen en de liefdevolle pedagogisch medewerkers. Ook voor ouders is het vaak een spannende tijd, na een periode van hecht samen zijn is de tijd gekomen dat je weer aan het werk moet. Je vertrouwd je dierbaarste aan Kinderopvang De Vrolijke Vis toe, wij zullen dan ook met grote zorg voor u kindje zorgen.

Gezien zowel kinderen als ouders moeten wennen aan de nieuwe situatie worden er drie wendagen afgesproken.

Voordat u zich heeft ingeschreven heeft u een rondleiding ontvangen waarin alle informatie over Kinderopvang De Vrolijke Vis is gegeven. Besluit u over te gaan tot inschrijving dan maken wij een afspraak voor het intake gesprek.

Intakegesprek

Binnen dit intakegesprek worden alle gegevens van u en uw kindje opgeschreven. Daarnaast heeft u alle ruimte om vragen te stellen. Het intakegesprek vindt plaats op de eerste contractdatum van de plaatsingsovereenkomst. Na de intake start het wennen tevens.

  • De eerste wendag bestaat uit 1 uur wennen op de groep in bijzijn van de ouders. Het is fijn om samen op de groep kennis te maken met de kinderen en liefdevolle pedagogisch medewerkers. Tevens geeft het de ouders de kans om te zien hoe de pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan, welke activiteiten er worden aangeboden etc.
  • De tweede wendag bestaat uit 3 uur wennen zonder ouders, deze wendag kan in de middag of ochtend plaatsvinden.
  • De derde wendag is van de ochtend tot 16:00uur, de kinderen draaien voor het eerst mee in het gehele dagritme.

Uiteraard wordt er bij elk kind gekeken of het opbouwen van de wendagen passend is. Sommige kindjes kunnen behoefte hebben aan meer wendagen, of een kleine opbouw in tijd, in overleg met ouders kan het ritme van de wendagen worden aangepast.