Dagritme bij kinderopvang De Vrolijke Vis

Wij werken bij De Vrolijke Vis met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers. Werken met een vaste dagindeling wil niet zeggen dat elke dag op de andere lijkt: door middel van de activiteiten, en door de soms verschillende invulling van deze momenten, wordt aan de kinderen variatie geboden; dit terwijl de regelmaat gehandhaafd blijft.

De globale dagindeling ziet er als volgt uit: