Kinderdagverblijf De Vrolijke Vis

Bereken je netto bijdrage

De Zeepaardjes (0-2 jaar)  en de Zeesterren  (2- 4 jaar)
Bij kinderdagverblijf De Vrolijke Vis in Tilburg, worden bij de groepen  Zeepaardjes  en Zeesterren kinderen van 0-4 jaar opgevangen. Deze groepen bieden vele mogelijkheden voor de ontwikkeling van het kind. Zo kan het jonge kind zich optrekken aan een ouder kind. Het oudere kind leert echter zorgen en rekening te houden met de jongere kinderen in de groep, wat de sociale ontwikkeling van het kind verhoogt. Uiteraard heeft een 0-4 jaar groep ook aandachtspunten. De pedagogisch medewerkers van ons kinderdagverblijf in Tilburg zuid zorgen ervoor dat de baby’s de ruimte krijgen om ook rustig te spelen in bijvoorbeeld de box, de babyspeelplaats of een individuele activiteit.

Activiteiten kinderdagverblijf Tilburg de Vrolijke Vis
Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker van de Zeepaardjes activiteiten aan in diverse ontwikkelingsstadiums. Kinderdagverblijf Tilburg De Vrolijke Vis vindt het belangrijk dat de activiteit aansluit bij elke ontwikkeling en elk kind stimuleert om zich verder te ontwikkelen. In de 0-4 jaar groep volgen de jongste baby’s hun eigen ritme, wanneer zij hieraan toe zijn gaan zij rustig aan wennen aan het vaste ritme. De dreumesen volgen het vaste ritme, waarbij de dreumes nog kan afwijken met slaapmomenten.

Wij werken zoveel mogelijk met vaste pedagogische medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt. Dit zorgt voor rust en regelmaat op de groepen. Naast het hebben van ervaren pedagogische medewerkers is het ook belangrijk dat zij professioneel zijn en alle kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

We vinden het belangrijk dat de leerkrachten van groep 1 op de basisschool op de hoogte zijn van de ontwikkeling welke de kinderen voor hun 4e jaar hebben doorgemaakt, zodat zij hierop kunnen inspelen als kinderen starten op de basisschool. In overleg met de ouders dragen we zorg voor een overdracht naar de basisschool toe. In de toekomst willen wij gaan werken met een erkend kind volgsysteem om de doorgaande lijn in de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In de aangrenzende speeltuin, kunnen kinderen fijn samen in de zandbak spelen en fietsen. Wij gaan dagelijks naar buiten en passen onze buitenspeeltijd aan het weer aan.

Een gezonde lunch op het kinderdagverblijf, dat wil toch ieder kind. Er word tijdens al onze eet -en drink momenten gekeken naar de wensen en behoeftes van de kinderen. We zullen er naar streven om daar waar mogelijk is met biologische producten te werken voor de maaltijd.

De Vrolijke Vis werkt met een VVE programma (vroeg- en voorschoolse educatie); genaamd Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat is afgestemd op de behoefte van baby’s en peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Het programma vergroot de kans van het kind op een goede start in het basisonderwijs. De pedagogische medewerkers worden opgeleid om het programma aan te bieden op de groep zodat kinderen optimaal gestimuleerd worden om de verschillende ontwikkelingsgebieden te ontwikkelen en eigen te maken.

Binnen kinderopvang De Vrolijke vis streven wij ernaar minsten 60 minuten per dag actief te bewegen met de kinderen. Dit kan door buiten spelen maar voornamelijk ook door de activiteiten die worden aangeboden. De Vrolijke Vis biedt in ieder geval elke dag één bewegingsactiviteit aan. Dit kan een simpele activiteit zijn zoals dansen of een dansspelletje maar ook een uitgezet parcours. Het fijne van De Vrolijke Vis is dat de binnenruimtes ruim zijn, hierdoor is er binnen voldoende ruimte om te bewegen. Bij alle activiteiten staat plezier centraal!