GGD Inspectierapporten

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet rond kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen.

Door hieronder op de betreffende link te klikken krijgt u toegang tot de GGD inspectierapporten van Kinderopvang De Vrolijke Vis.

2019
April
Klik hier voor het inspectierapport KDV

2018
Juni
Klik hier voor het inspectierapport KDV
Klik hier voor het inspectierapport BSO

2017
Augustus
Klik hier voor het inspectierapport KDV
Klik hier voor het inspectierapport BSO

Oktober
Klik hier voor het inspectierapport